Zapytanie ofertowe dot. kosztu wyburzenia wiat oraz innych obiektów budowlanych na terenie Łukasiewicz – IChP

FD-3/235/2-1/2021

Warszawa, 29 stycznia 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania wyburzenia wiat oraz innych obiektów budowlanych na terenie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

Do zadania należy m.in.:

    1. Zgłoszenie rozbiórki do właściwego urzędu, w razie konieczności wykonanie projektu rozbiórki. Należy dostarczyć potwierdzenie braku sprzeciwu ze strony Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
    2. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
    3. Rozbiórka budowli.
    4. Wywóz oraz utylizacja materiałów porozbiórkowych – w przypadku azbestu należy dostarczyć kartę przekazania odpadu.
    5. Uprzątniecie terenu rozbiórki.

Szczegóły dotyczące obiektów przeznaczonych do wyburzenia w załączniku nr 1.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres oferenta, wartość oferty w PLN (netto oraz brutto), maksymalny czas realizacji, termin ważności oferty, datę sporządzenia, warunki płatności.

Oferty proszę składać do: Zespołu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury Technicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, bud. nr 12 pok. 3 lub przesyłać na adres e-mail: techniczny@ichp.lukasiewicz.gov.pl.

Termin składania ofert: 12 lutego 2021 godz. 12:00.

Wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu, od pn. do pt., w godz. 9:00-14:00, tel. kontaktowy: 22 568 26 98.

Oferenci będą informowani e-mailowo o rozstrzygnięciu.


Załącznik nr 1 _wyburzenia