Zapytanie ofertowe: dostawa switchy dystrybucyjnych z wkładkami

FL-2/241/269/21/MR Warszawa, 11 sierpnia 2021 r.

 

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest dostawa switchy dystrybucyjnych z wkładkami w następujących ilościach i o poniższych parametrach technicznych:

Lp.
Nazwa
ilość
1
Switch dystrybucyjny z wkładkami SFP, SFP+
3 szt.
2
Switch dystrybucyjny z wkładkami SFP
1 szt.

Wymagania techniczne:

 1. Wymagania bezwzględne:
  1. Wszystkie przełączniki dystrybucyjne muszą pochodzić od jednego producenta,
  2. Producent musi zapewnić, że będzie możliwość zakupienia danego modelu przełącznika przez przy najmniej 2 lata od daty zakupu oraz wykupienia wsparcia w pełnym zakresie (sprzęt + oprogramowanie) dla przełączników przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakupu,
  3. Przełączniki dystrybucyjne musza posiadać porty SFP/SFP+ (min. 8x SFP oraz min. 2x SFP+),
  4. Przełącznik musi mieć możliwość zbudowania stosu 4x przełączników (połączenie tworzące stos musi zostać zrealizowane za pomocą interfejsów uplink SFP+) ,
  5. Przełączniki dystrybucyjne muszą być wyposażone w dwa redundantne zasilacze wbudowane w chassis przełącznika z możliwością wymiany zasilacza bez konieczności wyłączania/restartu przełącznika,
  6. Obsługa protokołu Spanning-Tree w wariantach (RSTP, MSTP, PVSTP),
  7. Obsługa VLAN – IEEE802.1Q Vlan Tranking dla minimum 1000 vlanów,
  8. Layer 2 traffic filtering, VLAN based ACL, port based ACL, ACL counter for denied/permitted packets.
  9. Obsługa pakietów Jumbo Frome,
  10. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP (opcjonalnie LLDP compatibility with CDP),
  11. W pełni funkcjonalna konsola tekstowa CLI za pomocą, której można wykonać wszystkie elementy konfiguracyjne oraz diagnostyczne, niezależnie od systemu zarządzania,
  12. Dedykowany interfejs do zarządzania (Out-of-band Ethernet mamagement interface)
  13. Wsparcie dla protokołów SNMPv1, v2c, and v3, SNMP Traps,
  14. Możliwość zarządzania urządzeniem przy wykorzystaniu protokołu SSHv1, SSHv2 (dostęp do konsoli CLI),
  15. Możliwość zapisywania i przechowywania wielu wersji konfiguracji w postaci plików na wewnętrznej pamięci nieulotnej,
  16. Obsługa protokołów RADIUS, TACACS+ dla mechanizmów AAA (Authentication, Authorization Accounting),
  17. Obsługa protokołu SYSLOG – minimum 3 jednoczesne strumienie do trzech różnych adres docelowych,
  18. Obsługa synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP,
  19. Możliwość kopiowania plików (w tym konfiguracyjnych) za pomocą protokołów FTP, SCP.,
  20. Możliwość wyświetlania baneru bezpieczeństwa na konsoli CLI oraz po przez GUI przed zalogowanie się do urządzenia.
 •  2. Dodatkowe funkcje:
 1. Zaleca się, żeby przełączniki dystrybucyjne pochodziły od tego samego producenta, co przełączniki dostępowe,
 2. Agregowanie interfejsów fizycznych Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LAG/LACP) (IEEE 802.3ad) – minimum tyle grup ile przełącznik posiada interfejsów, możliwość agregowania minimum 4 portów fizycznych w grupie,
 3. Wsparcie dla Multichassis LAG (MLAG).
 • Ilość wkładek SFP/SFP+
 • 14x SFP LC 1G-LR (lub 7x jeśli nie ma redundancji kablowej do switchy dystrybucyjnych)
 • 6x SFP+ LC 10G-LR
 • 2x SFP+ LC 10G-SR
Switche Dystrybucyjne
Ilość
SFP
SFP+
Switch dystrybucyjny SFP/SFP+
1
8
2
Switch dystrybucyjny SFP/SFP+ [bez wkładek SFP]
1
8
2
Switch dystrybucyjny SFP/SFP+
2
8
2
 1. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
 1. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
 1. Oferta powinna zawierać: 
 • Cenę za switche netto/brutto.
 • Termin realizacji zamówienia.
 • Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury)
 1. Termin złożenia oferty: do 25 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00 r. 

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Patryk Rospara tel. 605 571 760 e-mail: patryk.rospara@ichp.lukasiewicz.gov.pl lub Pan Wojciech Konarski tel. 22 568-23-35 e-mail: wojciech.konarski@ichp.lukasiewicz.gov.pl