Zapytanie ofertowe: dostawa środków czystości

 

F.251.314.2023.MR

Warszawa, 16 lutego 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na potrzeby Zamawiającego na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Termin realizacji Zamówienia – jw.

4. Adresy dostawy: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

5. Warunki realizacji Zamówienia: dostawy sukcesywne na telefoniczne bądź mailowe zamówienie przedstawiciela Zamawiającego pod ww. adres.

6. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Wykonawcy o uzupełnienie oferty cenowej o wykaz wykonywanych usług o podobnym zakresie i wartości.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
  5. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%

7. Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
  2. Wypełniony formularz ofertowy.
  3. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

8. Termin złożenia oferty: do 24 lutego 2023 r. do godz. 12.00

Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

W razie pytań dotyczących opisu przedmiotu umowy kontakt tel. 22 568 23 92 lub e-mail: janusz.zochowski@ichp.lukasiewicz.gov.pl


PROTOKÓŁ wyboru środki czystości ostateczny

Środki czystości – załącznik MOPY

Środki czystości 2023 arkusz wyceny

FORMULARZ OFERTOWY_środki_czystości