Zapytanie ofertowe: dostawa spektrofotometru UV-VIS

Nr FL.251.642.2023.AGB.BAK

Warszawa, 11 maja 2023 r.

I. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa spektrofotometru UV-VIS
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
 2. Zamówienie obejmuje: dostawę do siedziby Zamawiającego z ubezpieczeniem w transporcie, wniesienie, instalacja i uruchomienie aparatury przez autoryzowany serwis producenta, kwalifikacja IQ/OQ spektrofotometru i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

III. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny, na co Oferent wyraża zgodę.
 3. Kryterium oceny ofert: 80% cena, 20% termin realizacji

Punktacja za cenę:

C = (Cmin : Cb) x 100 x 80%
C – wartość punktowa ceny brutto
C min – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty

Punktacja za termin realizacji: 10 tygodni i więcej – 0 pkt, skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień – 10 pkt, o dwa tygodnie i więcej – 20 pkt

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę za całość przedmiotu Zamówienia zgodnie z opisem z pkt II
 2. Termin realizacji zamówienia – ilość tygodni,
 3. Termin gwarancji – ilość miesięcy,
 4. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury).

V. Termin złożenia oferty: do 22.05.2023 do godz.12.00

Ofertę proszę przesłać na e-maila: anna.gogloza@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzieli pani Agnieszka Zielińska: e-mail: agnieszka.zielinska@ichp.lukasiewicz.gov.pl ,  tel. 22 568 26 64.


PROTOKÓŁ Z WYBORU oferty

Zalacznik_nr_1_Spektrofotometr

Formularz_ofertowy_Spektrofotometr