Zapytanie ofertowe: dostawa nowych podpór stropowych stalowych, regulowanych, posiadających stosowne certyfikaty

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa nowych podpór stropowych stalowych, regulowanych, posiadających stosowne certyfikaty. Zamówienie jest możliwe do zrealizowania w jednej z dwóch opcji:

OPCJA 1:

 1. Podpora stropowa stalowa nośność  30 kN, wysokość regulacji do 3,0 m, ilość: 54 szt.
 2. Podpora stropowa nośność  30 kN, wysokość regulacji do 3,5 m, ilość 46 szt.
 3. Podpora stropowa nośność 30 kN wysokość, regulacji do 4,0 m, ilość 36 szt.

OPCJA 2:

 1. Podpora stropowa nośność  50 kN, wysokość regulacji do 3,0 m, ilość: 27szt.
 2. Podpora stropowa nośność  50 kN, wysokość regulacji do 3,5 m, ilość 23 szt.
 3. Podpora stropowa nośność 50 kN, wysokość regulacji do 4,0 m, ilość 18 szt.

Zamawiający wybierze tylko jedną z ww. opcji.

3. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
 3. Kryterium oceny ofert: 100% cena wraz z transportem

4. Oferta powinna zawierać:

 1.  Cenę netto/brutto wraz z transportem.
 2.  Termin realizacji zamówienia.
 3. Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury)

5. Termin złożenia oferty: 3 VIII 2023

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: ewa.wojcik@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pan Andrzej Kawalec, tel.  509 053 025, e-mail: andrzej.kawalec@ichp.lukasiewicz.gov.pl


PODPORY Formularz ofertowy