Zapytanie ofertowe: dostawa dwóch serwerów oraz systemu operacyjnego Windows Serwer 2022 Datacenter-16 Core wersja edukacyjna

FL.251.412.2023.EW

Warszawa, 09 marca 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa dwóch serwerów oraz systemu operacyjnego Windows Serwer 2022 Datacenter-16 Core wersja edukacyjna 1 szt.  o następujących parametrach technicznych:

Parametr
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa
Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiającą instalację min. 10 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Procesor
Zainstalowany jeden procesor min. trzydziestodwurdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 405 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.
RAM
Min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci RAM.
Gniazda PCIe
minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 4
Interfejsy sieciowe/FC/SAS
Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet

Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:

 • dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
 • dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+
 • dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
Dyski twarde
Zainstalowany 1 x 960GB SSD SATA, DWPD min. 1

Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwoscią konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmiejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwóch dysków hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.

Kontroler RAID
Sprzętowy kontroler dyskowy PCI-E Gen4 z pojemnością cache 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60.
Wbudowane porty
min. port USB 2.0 oraz port USB 3.1, port VGA, min. 1 port RS232.
Video
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600×900
Wentylatory
Redundantne Hot-Plug
Zasilacze
Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 800W (Titanium).
 

Bezpieczeństwo

Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.

Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Moduł TPM 2.0

Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera

Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

Karta Zarządzania
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
 • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
 • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
 • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
 • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
 • wsparcie dla IPv6
 • wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
 • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.
 • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
 • integracja z Active Directory
 • Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS
 • wsparcie dla LLDP
 • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
 • możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
 • monitorowanie zużycia dysków SSD
 • możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,
 • automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta
 • automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera
 • możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware
 • możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych
 • automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram.
 • serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.
Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiadać deklaracja CE.

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64.

Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

Normy środowiskowe
Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku – Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr – Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

Warunki gwarancji
Trzy lata gwarancji producenta czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu.

Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

 

Parametr
Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5″ wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych.
Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Procesor
Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy, min. 2.4 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 231 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.
RAM
64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.
Gniazda PCI
minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 4
Interfejsy sieciowe/FC/SAS
Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
Dyski twarde
Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD

Zainstalowane 2 dyski:

1x SSD SAS o pojemności min. 960GB, 12Gbps, 2,5“ Hot-Plug

1x SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gbps, 2,5“ Hot-Plug

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.

Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde

Kontroler RAID
Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED.
Wbudowane porty
Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0,
Video
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600×900
Wentylatory
Redundantne
Zasilacze
Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W.
System operacyjny
Windows Server 2022 Datacenter – 16 Core lub równoważny. Zamawiający dopuszcza wersję edukacyjną.
Bezpieczeństwo
 •  Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.
 • Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.
 • BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła
 • Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
 • Moduł TPM 2.0
Diagnostyka
Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Karta Zarządzania
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
 • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
 • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
 • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
 • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
 • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
 • wsparcie dla IPv6;
 • wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
 • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
 • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
 • integracja z Active Directory;
 • możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
 • wsparcie dla dynamic DNS;
 • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
 • możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
Certyfikaty
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Serwer musi posiadać deklaracja CE – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022 – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Warunki gwarancji
3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Dokumentacja użytkownika
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

3. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
 3. Kryterium oceny ofert: 100% cena wraz z transportem

4. Oferta powinna zawierać:

 • Cenę za dwa serwery netto/brutto wraz z transportem.
 • Termin realizacji zamówienia.
 • Termin płatności (w dniach od daty wystawienia faktury)

Termin złożenia oferty: 16.03.2023

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: ewa.wojcik@ichp.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pan Patryk Rospara, tel.  605 571 760 e-mail: patryk.rospara@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Protokół z wyboru_najkorzystniejszej_oferty