Zapytanie ofertowe: dostawa 3 sztuk modułów membranowych w obudowach, przeznaczonych do testów w skali laboratoryjnej

 

FL.251.332.2023.MR

Warszawa, 10 sierpnia 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa 3 sztuk modułów membranowych w obudowach, przeznaczonych do testów w skali laboratoryjnej. Moduły winny być dedykowane do rozdzielania gazowych mieszanin wodorowych (wzbogacania i odzysku wodoru).

Parametry techniczne modułów:

  1. Materiał membrany – polimer poliimidowy
  2. Obudowa wysokociśnieniowa – stal kwasoodporna
  3. Zakres przepływów gazu zasilającego – od 5 do 12 Nm3/h
  4. Zakres ciśnień gazu zasilającego – od 4 do 10 MPa
  5. Maksymalne ciśnienie transmembranowe (różnica ciśnień zasilania i permeatu) – 10 MPa
  6. Zakres temperatur pracy – od 0 do 100°C
  7. długość modułu (z obudową) – max. 50 cm
  8. średnica obudowy – max 10 cm

Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

 • Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.

4. Oferta powinna zawierać: 

 • Cenę oraz wartość netto/brutto za przedmiot umowy wraz z kosztami transportu
 • Termin realizacji zamówienia (maksimum 12 tygodni),
 • Sposób płatności,
 • Termin gwarancji w miesiącach (minimum 12 miesięcy).

5. Kryterium oceny ofert: 100 % cena modułu wraz z transportem

6. Termin złożenia oferty: do 18.08.2023 r.

 Ofertę proszę przesłać na e-maila: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela pan Antoni Migdal tel. 22 568 23-62 e-mail: antoni.migdal@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Formularz ofertowy sprawa 332 moduł

Protokół wyboru oferty FL.251.332.2023.MR