Zaproszenie do składania ofert: zakup odczynników

FL.251.1022.2023.GC/BAC

Warszawa, 20 kwietnia 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.
Towar
Producent
Ilość
 

1

2

3

 

Factor XA (10 x 71 NKAT) (1 opakowanie = 10 szt. fiolek á 71 NKAT);

S-2765 chromogenic substrate

S-2238 chromogenic substrate

CHROMOGENIX

82098539

82141339

82032439

 

20 fiolek

30 fiolek

30 fiolek

4
Antithrombin (10 x 10 IU) (1 opakowanie = 10 szt. fiolek á 10 IU);
82072039
40 fiolek

3. Adresy realizacji zamówienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Użytkownik końcowy – Sekcja BAC

4. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
  4. Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

5. Oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
  • Wypełniony formularz ofertowy
  • Warunki płatności
  • Termin realizacji zamówienia

6. Termin złożenia oferty: do 26.04.2023 r. do godz. 12.00

 Ofertę proszę przesłać na adres  e-mail: grzegorz.cudny@ichp.lukasiewicz.gov.pl, Kontakt telefoniczny: 509 238 749


Protokól z wyboru wykonawcy FL.251.1022.2023.GC

Formularz ofertowy do spr. FL.251.975.2023.GC – CHROMOGENIX