Zaproszenie do składania ofert: zakup odczynników

FL-2/251/1197/22/GC/BAC

Warszawa, 26 września 2022 r.

 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
Towar
Producent
Ilość
 

1

2

3

 

Antithrombin (10 x 10 IU) (1 opakowanie = 10 szt. fiolek á 10 IU);

S-2765 chromogenic substrate

S-2238 chromogenic substrate

CHROMOGENIX

820720

S821413

S820324

 

40 fiolek

30 fiolek

30 fiolek

 

 1. Adresy realizacji zamówienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej Imienia Profesora Ignacego Mościckiego, ul.  Starościńska 5, 02-516 Warszawa; Użytkownik końcowy – p. Anna Kalińska
 2. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:
  Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Kryterium oceny ofert: Cena 100 %
 4. Oferta powinna zawierać: 
 • Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
 • Wypełniony formularz ofertowy
 • Warunki płatności
 • Termin realizacji zamówienia
 1. Termin złożenia oferty: do 03.10.2022 r. do godz. 12.00

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: grzegorz.cudny@ichp.lukasiewicz.gov.pl; Kontakt telefoniczny: 509 238 749


Formularz ofertowy


Protokół z wyboru Wykonawcy