Zaproszenie do składania ofert: dostawa odczynników

FL.251.975.2023.GC/BAC

Warszawa, 8 marca 2023 r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.
Towar
Producent
Ilość

CHROMOGENIX

1

Factor XA (10 x 71 NKAT) (1 opakowanie = 10 szt. fiolek á 71 NKAT)
82098539
30 fiolek

2

S-2765 chromogenic substrate
82141339
20 fiolek

3

S-2238 chromogenic substrate

82032439

20 fiolek

 

3. Adresy realizacji zamówienia:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Użytkownik końcowy – Sekcja BAC

4. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Oferenta przed przedstawieniem oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny na co Oferent wyraża zgodę.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  4. Kryterium oceny ofert:
    Cena 100 %

5. Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.
  2. Wypełniony formularz ofertowy
  3. Warunki płatności
  4. Termin realizacji zamówienia

6. Termin złożenia oferty: do 15.03.2023 r. do godz. 12.00

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: grzegorz.cudny@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt telefoniczny: 509 238 749


Protokół wyboru oferty FL.251.975.2023.GC.BAC

Formularz ofertowy do spr. FL.251.975.2023.GC – CHROMOGENIX