Świadczenie usług prawnych oraz doradztwa podatkowego dla Centrum Łukasiewicz oraz wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Postępowanie PRZ/00023/2021: Świadczenie usług prawnych oraz doradztwa podatkowego dla Centrum Łukasiewicz oraz wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

https://platformazakupowa.pl/transakcja/556859