Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz

szczegóły ogłoszenia:

ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz.