Oferta sprzedaży odczynnika chemicznego POLIMERAZA Taq

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego informuje,
że posiada do odsprzedaży odczynnik chemiczny pod nazwą POLIMERAZA Taq o stężeniu 2U/mL  w ilości ok. 500 mLz możliwością  konfekcjonowania po 250 mL wraz z odpowiedniej ilości buforem koniecznym do prowadzenia reakcji PCR 10X, przygotowywanym bezpośrednio przed ewentualną sprzedażą odczynnika.

  1. Szczegółowy opis oferowanego produktu zawiera specyfikacja techniczna – załącznik do oferty (do pobrania pod ogłoszeniem).
  2. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Ze względu na konieczność konfekcjonowania odczynnika oraz przygotowania odpowiedniej ilości buforu – czas realizacji zamówienia ok. 21 dni.
  4. Proponowana cena i warunki płatności – 1 op. Polimeraza Taq – 250 mL/ 500U + bufor – 600 zł netto – 738,00 zł brutto.
  5. Płatność na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego
  6. Warunki transportu do uzgodnienia.
  7. Osobami uprawnionymi do komunikowania się, są:
  8. w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: Wiesław Świętnicki, tel. 724 266 851 e-mail: wieslaw.swietnicki@ichp.lukasiewicz.gov.pl
    w sprawach formalnych wyjaśnień udziela: Grzegorz Cudny tel. 509 238 749 e-mail: grzegorz.cudny@ichp.lukasiewicz.gpv.pl

Specyfikacja techniczna POLIMERAZA Taq