OPUS 13

Projekt realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów


Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne

Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2017/25/B/NZ7/02788 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Uniwersytet Warszawski – lider
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  3. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wartość projektu
1 707 400,00 zł
Wartość dofinansowania
1 707 400,00 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
458 800,00 zł
Okres realizacji
16.02.2018 – 15.02.2022

Kierownik projektu (Łukasiewicz – IChP)

dr Olga Michalak

tel. +48 22 568 26 56


Streszczenie projektu

Celem tego interdyscyplinarnego projektu jest poszukiwanie nowych ligandów receptora H4, o nowym szkielecie molekularnym, charakteryzujących się wysoką aktywnością oraz selektywnością, o potencjalnym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Dodatkowym celem jest poszukiwanie podwójnych ligandów receptorów H1/H4. Zaplanowane badania obejmują etapy: a) modelowania struktur receptorów histaminowych i ich kompleksów z ligandami; b) syntezy wybranych związków c) badań farmakologicznych in vitro otrzymanych związków. W ramach projektu wyselekcjonowane zostaną ligandy o potwierdzonej aktywności i selektywności w stosunku do receptora H4. Projekt wpisuje się we współczesny trend nauk farmaceutycznych, jakim jest poszukiwanie nowego leku, począwszy od wyboru celu biologicznego do wyselekcjonowania związku chemicznego gotowego do przeprowadzenia badań na zwierzętach. Multidyscyplinarne podejście do problemu łączące modelowanie molekularne z syntezą chemiczną oraz skriningiem farmakologicznym, ułatwi otrzymanie ligandów o pożądanych właściwościach oraz poznanie mechanizmów interakcji wybranych związków z receptorem H4 oraz heterodimerem H1R/H4R i istotnie wpłynie na rozwój nauki o receptorach histaminowych. Związki opracowane w ramach niniejszego projektu będą mogły znaleźć zastosowanie nie tylko w leczeniu chorób o podłożu zapalnym ale również w wielu innych schorzeniach.