GOSPOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach programu GOSPOSTRATEG


Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych

Projekt realizowany w ramach umowy Gospostrateg 1/381755/23/NCBR/2019 (akronim: H2PL) przez Konsorcjum w składzie:

  1. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Lider
  2. Polski Instytut Ekonomiczny
  3. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  4. Instytut Transportu Samochodowego

 

Wartość projektu
3 176 425,20zł
Wartość dofinansowania
2 299 972,00zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz IChP
716 264,00 zł
Okres realizacji
1.04.2019 – 31.05.2020

Osoba do kontaktu ze strony Łukasiewicz – IChP

dr Michał Soszko

tel. +48 22 568 24 47


Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń polityki gospodarczej kraju dotyczącej spójnych instrumentów wsparcia dla rozwoju w Polsce gospodarki wodorowej. Energia elektryczna wytwarzana w wodorowych ogniwach paliwowych jest obecnie jednym z ważniejszych trendów w rozwoju elektromobilności. Postęp w tej dziedzinie mógłby być przełomem o znaczeniu strategicznym. Ze względu na skalę i dynamikę rozwoju elektromobilności można ją postrzegać jako radykalną zmianę w różnych obszarach: w transporcie, usługach i technologiach. Projekt H2PL powstał z myślą o uzyskaniu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania badawcze związane z gospodarką wodorową w Polsce. Pierwszym z nich jest: czy – mając na uwadze różnorodność potencjalnych zastosowań, polskiej gospodarce potrzebny jest rozwój technologii wodorowych? Przy założeniu pozytywnej odpowiedzi na takie pytanie kolejne brzmiałoby następująco: jakiego rodzaju mechanizmy powinien wprowadzić polski rząd dla wsparcia rozwoju technologii wodorowych i jakie byłyby antycypowane przyszłe skutki takiego wsparcia? Realizacja projektu umożliwi zdefiniowanie polityki państwa w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, co z kolei mogłoby przełożyć się na zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.