Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (d. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Projekt realizowany w ramach programu: Działalność upowszechniająca naukę – działalność wydawnicza.

Typ zadania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet


Digitalizacja archiwalnych zeszytów czasopisma “POLIMERY” i nadanie numerów DOI w celu zapewnienia otwartego dostępu w Internecie

Projekt realizowany w ramach umowy 683/P-DUN/2018

Wartość dofinansowania
55 193,00 zł
Okres realizacji
01.06..2018 – 31.12.2019

Osoba odpowiedzialna

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568-21-84, +48 22 568 24-91


Streszczenie projektu

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

– przeprowadzono akcję ofertową i wybrano firmę zajmującą się profesjonalnie skanowaniem archiwalnych tekstów,

– skompletowano i przekazano do skanowania archiwalne zeszyty czasopisma, w wyniku skanowania uzyskano 5465 plików zawierających zarówno publikacje z prac badawczych, jak i część informacyjną czasopisma,

– przeanalizowano i zweryfikowano zeskanowane materiały zarówno pod względem technicznym, jak i edytorskim,

– podjęto działania w celu uzyskania zgody autorów na udostępnianie artykułów on-line (rozesłano, a następnie  zebrano oświadczenia  podpisane przez autorów). Ze względu na problemy z dotarciem do części z autorów w informacji na stronie internetowej czasopisma przedstawiono prośbę skierowaną do autorów o kontakt z redakcją w sprawie udostępnienia  ich artykułów w internecie.

W wyniku prac zrealizowanych w ramach zadania na stronie internetowej czasopisma umieszczono archiwalne pełnotekstowe publikacje z lat 2000–2011 oraz abstrakty artykułów z lat 1980—1999, którym we współpracy z firmą CrossRef nadano nr DOI (3210 numerów DOI).