ORBIS

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 – Fundusze Unii Europejskiej na badania i innowacje, działania Marii Skłodowskiej-Curie (Research and Innovation Staff Exchange, Marie Skłodowska-Curie Actions), w obszarze wymiany pracowników i innowacji


Wsparcie staży w zakresie badań biofarmaceutycznych

Projekt Open Research Biopharmaceutical Interships Support (akronim: ORBIS) realizowany w ramach umowy nr 778051-ORBIS-H2020-MSCA-RISE-2017 przez międzynarodowe Konsorcjum w składzie:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska – lider
  2. Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
  3. Trinity College Dublin, Irlandia
  4. Rutgers, The State University of New Jersey, USA
  5. University of Helsinki, Finlandia
  6. Farmark, Kijów, Ukraina
  7. Zentiva, Praga, Czechy
  8. Applied Process Company Ltd, Dublin, Irlandia
  9. Physiolution GmbH, Niemcy
  10. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Wartość projektu
2 268 000,00 euro
Wartość dofinansowania
2 268 000,00 euro
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz IChP
819 000,00 euro
687 779,00 zł z MNiSW
Okres realizacji
1.03.2018 – 28.02.2022

 


Streszczenie projektu

Obecny proces rozwoju leków jest długotrwały i nieefektywny. Tylko 1 naokoło 10 000 potencjalnych cząsteczek leków jest wprowadzana na rynek. W związku z tym przemysł farmaceutyczny nie może zapewnić pożądanych, niezwykle potrzebnych i bardziej skutecznych leków. Aby wypełnić tę lukę, projekt Open Research Biopharmaceutical Internships Support (ORBIS) podejmuje działania ukierunkowane na zmniejszenie wysokiego wskaźnika odrzucania nowych kandydatów na leki poprzez poprawę efektywności badań na wczesnym etapie rozwoju leku.Nadrzędną ideą projektu jest zatem utworzenie międzynarodowej i międzysektorowej sieci organizacji akademickich i przemysłowych, pracujących nad wspólnym programem badawczym w celu poprawy przedklinicznej ścieżki rozwoju i produkcji leków, koncentrując się jednocześnie na ulepszeniach technologicznych i metodologicznych obecnego procesu. Celem jest zintegrowanie badań multidyscyplinarnych poprzez zaangażowanie środowisk akademickich i przemysłowych z UE (Polska, Irlandia, Finlandia, Niemcy i Czechy), kraju stowarzyszonego z UE (Ukraina) i USA w celu rozwiązania problemu niskiej biodostępności leków II i IV grupy BSC (Biopharmaceutics Classification System). Projekt jest realizowany, w oparciu o szczegółowe cele badawczo-innowacyjne, poprzez oddelegowania pracowników ukierunkowane na dzielenie się wiedzą, wzmocnie nieistniejących i zbudowanie nowych sieci długotrwałej współpracy. Oddelegowania tworzą stymulujące środowisko dla naukowców na wczesnym etapie rozwoju, aby rozwijać indywidualną karierę i umiejętności miękkie. Realizacja projektu ORBIS wpłynie na upowszechnianie rezultatów nowych badań, a także zwiększy świadomość społeczeństwa o znaczeniu badań nad systemami dostarczania leków, które sprawiają, że nowe leki są bardziej skuteczne i dostępne dla społeczeństwa.