OPUS 17

Projekt realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów


Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego

Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2019/33/B/NZ7/01608 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – lider
  2. Uniwersytet Medyczny, Lublin
  3. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Wartość projektu
2 546 120,00 zł
Wartość dofinansowania
2 546 120,00 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
1 444 370,00 zł
Okres realizacji
17.03.2020 – 16.03.2023