OPUS 16

Projekt realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów


Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego

Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2018/31/B/NZ7/03238 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków – lider
  2. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Wartość projektu
2 445 000,00 zł
Wartość dofinansowania
2 445 000,00 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
753 400,00 zł
Okres realizacji
2.10.2019 – 1.10.2022