NOMAD-L

Projekt realizowany w ramach programu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju

Projekt realizowany w ramach umowy nr POIR.04.01.04-00-0142/1700 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – lider
  2. Physioution Polska Sp. z o.o.
  3. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  4. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Zbąszyń
  5. Uniwersytet Śląski, Katowice
Wartość projektu
5 493 687,50 zł
Wartość dofinansowania
4 898 037,50 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Łukasiewicz – IChP
1 162 187,50 zł
Okres realizacji
7.11.2019 – 6.11.2022