NOBIAN (I)

 

Dofinansowano z budżetu państwa

Dotacja celowa Prezesa Centrum  Łukasiewicz

Tytuł: Doposażenie w aparaturę badawczą laboratorium bioanalitycznego w Łukasiewicz – IChP w ramach planowanego Centrum Kompetencji Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie bioanalizy i badań farmakokinetycznych.


Projekt realizowany w ramach dotacji celowej przez:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

 

Wartość projektu
                                   2 944 054,00 zł
Wartość dofinansowania
                                    1 560 349,00 zł
Okres realizacji
                            01.07.2021 – 31.12.2021

 

Kierownik projektu:

mgr Edyta Pesta

tel. +48 22 568 24 28


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest doposażenie aparatury badawczej – ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej  w detektor spektrometrii mas. Inwestycja powiązana jest z projektem badawczym NOBIAN (PB). Nowoczesna aparatura umożliwia badania substancji w szerokim zakresie mas cząsteczkowych, w tym białek terapeutycznych i przeciwciał monoklonalnych. Pozwala na opracowanie metod o wysokiej czułości i specyficzności, a następnie oznaczanie analitów z precyzją i wiarygodnością nieporównywalną z innymi metodami. Ważne jest, by systemy obsługujące aparaturę spełniały wymagania aneksu 11 Rozporządzenia GMP i zapewniały integralność danych otrzymywanych za ich pomocą, aby sprostać wymaganiom jakościowym określonym przez GMP i GLP. Planowana inwestycja pozwoli osiągnąć zakładane mierniki sukcesu w projekcie, czyli przede wszystkim umożliwi opracowanie i walidację metod bioanalitycznych i metodyki toksykokinetycznej, co zostanie wykorzystane do poszerzenia współpracy z przemysłem farmaceutycznym, pracującym nad nowymi produktami leczniczymi, w tym generycznymi i biopodobnymi oraz z instytucjami naukowymi, zajmującymi się podstawowymi badaniami biomedycznymi. Wyniki projektu poszerzą i poprawią konkurencyjność oferty instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzących w skład planowanego Centrum Kompetencji, skierowanej do firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych w zakresie aplikacyjnych badań farmakokinetycznych (badania równoważności biologicznej, dostępności biologicznej, badania I i II fazy klinicznej) oraz umożliwią transfer wiedzy wewnętrznie pomiędzy instytutami Łukasiewicza, a także pomiędzy Łukasiewiczem a np. uniwersytetami i instytutami PAN.