BIOSYM

 

Dofinansowano z budżetu państwa

Dotacja celowa Prezesa Centrum  Łukasiewicz

Tytuł: Zakup systemów chromatografii cieczowej 


Projekt realizowany w ramach dotacji celowej przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

 

Wartość projektu
1 011 744,00 zł
Wartość dofinansowania
839 747,00 zł
Okres realizacji
01.10.2020 – 31.12.2021

Kierownik projektu:

mgr Jolanta Duda

tel. +48 22 37 86 144


Streszczenie projektu:

Infrastruktura badawcza zakupiona w ramach inwestycji służyć będzie realizacji badań nad substancji o znaczeniu terapeutycznym.  Aparatura wykorzystywana będzie w trakcie realizacji projektu pt. „Badanie właściwości fizyko-chemicznych, struktury oraz aktywności biologicznej metabolitów nowych analogów insuliny”, realizowanego w Łukasiewicz-IChP w ramach doktoratu wdrożeniowego.

Realizacja wspomnianego projektu pozwoli z jednej strony na zwiększenie potencjału komercjalizacyjnego opracowanej w Instytucie technologii wytwarzania innowacyjnych analogów insuliny, a z drugiej na rozwój kompetencji kadry działów badawczych, co przełoży się na możliwość stworzenia oferty  kompleksowego wsparcia w zakresie badań i rozwoju, lepiej odpowiadającej na potrzeby branży farmaceutycznej.