BIOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w ramach programu BIOSTRATEG (II konkurs)


Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniem otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni

Projekt realizowany w ramach umowy nr BIOSTRATEG2/297310/13/NCBR/16 przez Konsorcjum w składzie:

  1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – Lider
  2. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  3. Krajowa Spółka Cukrownia S.A, o/Cukrownia Dobrzelin
  4. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  5. Politechnika Łódzka
Wartość projektu:
18 547 395,00 PLN
Wartość dofinansowania:
10 697 625,00 PLN
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w Łukasiewicz – IChP:
1 650 125,00 PLN
Okres realizacji:
01.07.2016-30.06.2021

Osoba do kontaktu ze strony Łukasiewicz – IChP:

dr inż. Wojciech Tokarz

tel. +48 22 568 29 08


Streszczenie projektu

Stos ogniw trzeciej generacji (fot. Łukasiewicz – IChP)

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W ramach współpracy biologów, chemików i fizyków ma powstać instalacja przemysłowa, która wykorzystując odpady z produkcji cukru pozyska z nich w procesie dwuetapowej fermentacji wodór i metan. Następnie wodór będzie częściowo magazynowany w postaci wodorków metali w innowacyjnej instalacji a pozostała jego część będzie wykorzystywana do wytwarzania prądu elektrycznego i ciepła, które zapewnią samowystarczalność energetyczną oczyszczalni ścieków w cukrowni.

Zadaniem Ł-IChP w projekcie jest uruchomienie komercyjnej instalacji microCHP (Combined Heat and Power) do pracy z wytwarzanym w bioreaktorze strumieniem gazu wodorowego oraz skonstruowanie i przetestowanie własnego stosu ogniw paliwowych typu PEM, który będzie zamiennikiem dla produkowanych konstrukcji.


Więcej o projekcie: Polska projektuje własne ogniwa paliwowe – logistyka.rp.pl