BIOBAKCIR

 

Dofinansowano z budżetu państwa

Dotacja celowa Prezesa Centrum  Łukasiewicz

Tytuł: Biopolimery bakteryjne w circular economy (akronim: Biobakcir)


Projekt realizowany w ramach dotacji celowej kierunek Zdrowie i Zrównoważona Gospodarka i Energia przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Wartość projektu
6 126 166,00 zł
Wartość dofinansowania
2 561 946,00 zł
Okres realizacji
1.01.2021 – 31.12.2022

 

Kierownik projektu:

dr inż. Jolanta Janiszewska

tel. +48 568 22 81, +48 568 28 38

 


Streszczenie projektu

W ostatnich latach wzrosła świadomość związana z konsekwencjami środowiskowymi związanymi z rosnąca produkcją plastików które nie są degradowalne. Unia Europejska oraz polski rząd wspierają działania na rzecz rozwiązania tego problemu i aktywne dążą do wprowadza systemu Circular Economy związanego inter alia z redukcją zanieczyszczeń naszej planety przez klasyczne plastiki i zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych.

Projekt BIOBAKCIR dotyczy opracowania innowacyjnej technologii otrzymywania biopolimerów z grupy polihydroksyalkanianów (PHA), które są całkowicie biodegradowalne, biokompatybilne i powstaną z odpadowych źródeł węgla będących odpadami poprodukcyjnymi pozwalając na ich wydajne zagospodarowanie. Projekt spełnia więc zatem założenia zrównoważonego rozwoju i w pełni wpasowuje się do planu gospodarki w obiegu zamkniętym.

PHA stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla syntetycznych plastików ze względu na ich termiczne i mechaniczne właściwości a także możliwość ich modyfikacji poprzez tworzenie kopolimerów oraz kompozytów zastosowalnych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i rolniczym do wytwarzania opakowań, akcesoriów użytkowych czy też form uwalniania substancji takich jak lek czy nawóz. Warto wyróżnić tutaj również branżę biomedyczną gdzie PHA jest badany do zastosowań przy produkcji nici chirurgicznych czy stentów.

Do tej pory największym czynnikiem ograniczającym zastosowalność PHA jest wysoka cena produkcji, która około trzy do czterokrotnie przewyższa syntetyczne zamienniki tego biopolimeru. Jednym z celów projektu BIOBAKCIR jest poszukiwanie najtańszych w kontekście produkcji PHA odpadowych źródeł węgla i optymalizacja produkcji na poziomie uzyskiwania szczepów bakteryjnych, biosyntezy, jego oczyszczania i dalszego przetwórstwa.

Jednym z kierunków jakie podejmuje projekt BIOBAKCIR jest zwiększenie potencjału zastosowań PHA na polskim rynku do przechowywania formulacji oftalmicznych, gdzie niezwykle istotnym jest zachowanie jakości preparatu medycznego przez brak dostępu do wilgoci i brak adsorpcji leku na opakowaniu.


 

 

O nowym ekologicznym plastiku, całkowicie biodegradowalnym, powstającym z odpadowych źródeł węgla opowiada dr hab. Wiesław Świętnicki z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej w audycji Eureka pod red. Artura Wolskiego (Jedynka PR).