Specjalista w pionie badawczym w zakresie bioanalizy

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista w pionie badawczym w zakresie bioanalizy w Zakładzie Analitycznym w Zespole Farmakokinetyki

 

 Zakres obowiązków:

  • opracowywanie metod bioanalitycznych;
  • opracowanie protokołów klinicznych w zakresie farmakokinetyki;
  • opracowywanie raportów z analiz;
  • przygotowanie projektów badań równoważności biologicznej;
  • wykonywanie obliczeń farmakokinetycznych oraz opracowywanie sprawozdań z wykonanych badań;
  • praca z materiałem biologicznym;
  • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością (GLP).

 Wymagania:

  • Wyższe wykształcenie magisterskie farmaceutyczne, chemiczne lub w obszarze: analityki medycznej, biologii, biotechnologii lub pokrewnym.
  • Umiejętność wykonywania analiz i optymalizacji metod analitycznych.
  • Praktyczna znajomość technik chromatografii cieczowej z zastosowaniem różnego rodzaju detektorów np. UV, RID, FLD, EI-D, LC-MS, LC-MS-MS.
  • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków.
  • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
  • Mile widziana umiejętność publikowania prac naukowych lub dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w systemie jakości GLP.
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Rzetelność i samodzielność w pracy badawczej.
  • Zaangażowanie w pracę.
  • Samodzielność i kreatywność.

Oferujemy:

  • pracę w młodym i dynamicznym zespole;
  • udział w realizacji projektów badawczych w zakresie badań farmakokinetycznych;
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
  • współpracę z jednostkami badawczymi i ośrodkami klinicznymi w kraju i na świecie.

Zapewniamy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
  • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP).
  • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
  • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego to instytut o ponad 100-letniej tradycji. Oferuje nowe technologie i modernizację procesów, m.in. z zakresu technologii organicznej, farmacji, biotechnologii, chemii gospodarczej, elektrochemii, przetwórstwa polimerów. Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, a od 1 czerwca 2020 r. został połączony z dwoma innymi instytutami Sieci Łukasiewicz: Instytutem Farmaceutycznym i Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków. Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostały poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą na kompleksowym  opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji.