Rekrutacja na stanowisko: lider obszaru w zakresie IT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

zatrudni

Lidera obszaru w pionie wsparcia w zakresie IT

 

Zakres odpowiedzialności:

 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów;
 • Współpraca w zakresie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych;
 • Konfiguracja systemów wirtualizacji i mechanizmów wysokiej dostępności usług
 • analizowanie i docelowe rozwiązywanie problemów wpływających na niezawodność usług IT;
 • Realizacja zadań w ramach projektowych dotyczących istniejącej lub wymaganej infrastruktury;
 • Analiza, optymalizacja i zapewnienie rozwoju infrastruktury IT poprzez inicjowanie zmian;
 • Dodatkowo wsparcie prac administracyjnych w obszarach:
  • Zarządzanie macierzami dyskowymi oraz siecią,
  • Zarządzanie serwerami ,
  • Zarządzanie środowiskiem wirtualnym VMware,
  • Zarządzanie usługami chmurowymi (Azure, AWS).

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Administracja systemami operacyjnymi Linux, Windows;
 • Znajomość konfiguracji i troubleshoutingu serwerów Windows, Linux;
 • Znajomość technologii wirtualizacyjnych (VMWare, Hyper-V);
 • Znajomość technologii macierzowych;
 • Znajomość zagadnień i narzędzi monitorowania sieci;
 • Podstawowa wiedza dot. sieci komputerowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Administrator IT;
 • Znajomość, Azure będą dodatkowym atutem;
 • Znajomość instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami Windows;
 • Znajomości narzędzi backupu plików oraz baz danych;
 • Znajomości zarządzania siecią;
 • Znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów, sieci i aplikacji;
 • Znajomości zasad licencjonowania oprogramowania;
 • Praktycznej wiedzy i doświadczenia w ww. obszarach.

Oferujemy:

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

 

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 04.04.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.