Pracownik obsługi ds. ochrony

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI DS. OCHRONY 

MIEJSCE PRACY: WARSZAWA

WYMIAR PRACY: PEŁNY ETAT

LICZBA WAKATÓW: 3

WYMAGANIA:

  • Udokumentowane doświadczenie w ochronie osób i mienia;
  • Znajomość zagadnień i przepisów w zakresie ochrony osób i mienia;
  • Doświadczenie w obsłudze CCTV i systemów alarmowych;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Odporność na stres;
  • Komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Zaangażowanie w realizację zadań.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Prowadzenie obserwacji monitoringu oraz technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektu;
  • Przeprowadzanie okresowych obchodów dostępnych powierzchni obiektu dokonując oceny stanu zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego;
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektu;
  • Wydawanie kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym;
  • Kontrolowanie ruchu osobowo – materiałowego;
  • Kontrolowanie zgodności plomb zakładanych na kasety z kluczami;
  • prowadzenie obserwacji pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających z terenu Instytutu;
  • Obsługę systemu parkingowego, znajomość obsługi urządzeń TV przemysłowej i alarmowej.

ZAPEWNIAMY:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę;
  • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w Łukasiewicz-IChP;
  • Pracowniczy Program Emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w Łukasiewicz-IChP);
  • Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie;

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl   w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 503, V p., w godz. 9:00-15:00 O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.