Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej Imienia Profesora Ignacego Mościckiego W Warszawie

zatrudni

młodszego specjalistę w pionie badawczym w zakresie inżynierii bioprocesów

w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza wysokiej klasy naukowców i ekspertów z 32 instytutów badawczych ukierunkowanych na nauki life science, techniczne oraz inżynieryjne. Zakład Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego realizuje projekty o charakterze badawczo-wdrożeniowym i naukowym. Oprócz wewnętrznych projektów ściśle współpracuje z innymi zespołami w zakresie inter alia mikrobiologii, chemii przemysłowej i analityki.

Ze względu na różnorodność wyzwań naukowych i dynamicznie zmieniający się rynek wdrożeniowy poszukujemy nowych członków zespołu naukowo-badawczego entuzjastycznie nastawionych do realizacji różnorodnych projektów, w tym interdyscyplinarnych m. in. w zakresie inżynierii genetycznej, biologii systemowej, biosyntezy i biotransformacji. W naszej jednostce stawiamy na rozwój w przyjaznej atmosferze pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 • Prace rozwojowe w zakresach inter alia biosyntezy, biokatalizy, formulacji
 • Opracowania literaturowe do potrzeb rozwoju projektu
 • Ocena zdolności technologicznej jej transferu w zakresie realizowanych tematów
 • Opracowywanie i skalowanie technologii
 • Analiza, interpretacja, dokumentowanie, udział w publikowaniu/patentowaniu prowadzonych prac
 • Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach badawczych
 • Dbanie o sprzęt i wyposażenie laboratoryjne

Profil kandydata:

 • Tytuł licencjata lub inżyniera w zakresie inżynierii bioprocesowej lub pokrewnym
 • Chęć pracy z bioreaktorami i skalowaniem
 • Teoretyczna znajomość ekspresji i oczyszczania białek
 • Kreatywność, samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego (płynność porozumiewania się i czytania specjalistycznej literatury) 

Korzyści:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Praca w młodym, przyjaznym i prężnym zespole
 • Udział w realizacji ambitnych projektów z użyciem wysokiej klasy sprzętu
 • Szeroka współpraca z partnerami naukowymi i biznesowymi
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP)
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 09.05.2021 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy o przekazanie informacji o oczekiwaniach  finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 402, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.