Oferta badawczo-projektowa Grupy Badawczej Technologii Polimerów

Oferujemy usługi w zakresie:

  • syntezy, optymalizacji i modyfikacji polimerów specjalnych i winylowych [poli(tlenkfenylenu) i poli(tlenkmetylenu), polistyren, poliakrylan, poli(chlorekwinylu), poli(winylobutyral)] oraz surowców pomocniczych do przetwórstwa PVC, PVB (np. plastyfikatory, stabilizatory);
  • zwiększania skali procesów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych;
  • przygotowania założeń technologicznych do projektu instalacji przemysłowych dla opracowanych procesów;
  • opracowania składów recepturowych oraz technologii sporządzania i przetwórstwa mieszanek PVC, PVB;
  • opracowania technologii standaryzacji i zastosowania odpadów PVC, PVB;
  • nadzoru przy wdrożeniu opracowanych technologii;
  • doradztwa eksperckiego.

Realizując prace badawczo-projektowe uwzględniamy:

  • analizę rynku w zakresie dostępności podobnych rozwiązań oraz potrzeb na nowe technologie i surowce;
  • aspekty ekonomiczne rozwiązań;
  • indywidualne potrzeby klienta.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz zaplecze badawcze, w tym halę półtechnik do skalowania procesów oraz analityczne.

Zespół badawczy:
dr inż. Agnieszka Abramowicz
dr inż. Sebastian Firlik
mgr inż. Marcin Kumosiński
mgr Sławomir Pawłowski

Kontakt
dr inż. AgnieszkaAbramowicz
tel. +48 22 568 21 86
e-mail: agnieszka.abramowicz@chp.pl


Oferta badawczo-projektowa Grupy Badawczej Technologii  Polimerów  (do pobrania)