Ocena i analiza niespożywczych wyrobów rynkowych

Analiza wykonywana w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych obejmuje:

ŚRODKI PIORĄCE: ocena działania piorącego w warunkach rzeczywistych, badanie zdolności piorącej, inkrustacji, zmniejszenia wytrzymałości na rozerwanie, zaszarzenia, zażółcenia, skurczu, przebarwiania, utrzymania białości, zmiękczania pranych wyrobów

PŁYNNE ŚRODKI DO MYCIA NACZYŃ: badanie zdolności myjącej testem IKW i zdolności emulgowania tłuszczu

ŚRODKI DO MYCIA SANITARIATÓW: badanie zdolności rozpuszczania kamienia wodnego

MLECZKA I PROSZKI CZYSZCZĄCE: badanie zdolności myjącej i uszkadzania powierzchni

WYBIELACZE TLENOWE I CHLOROWE: badanie zdolności wybielania, stopnia uszkodzenia włókna, odbarwiania kolorów, zażółcenia

ŚRODKI DO PŁUKANIA TKANIN: badanie eliminacji elektryczności statycznej, zmiany białości wyrobów, zdolności do wchłaniania wilgoci

ŚRODKI DO MYCIA SZYB: badanie zdolności usuwania brudu, suchej masy, zawartości alkoholu

SZAMPONY: badanie zdolności pianotwórczych

BADANIA ANALITYCZNE i fizyko-chemiczne surowców i gotowych wyrobów


Kontakt

inż. Renata Dudek

tel. +48 22 568 22 94, tel./faks +48 22 568 20 50