Badania morfologii powierzchni ciał stałych i analiza jakościowa ich składu metodą SEM

  • Badania strukturalne ciał stałych w zakresie powiększeń 5–300 000x
  • Badania tworzyw polimerowych i kompozytowych oraz folii z materiałów PP, PE, PVC, PS itp.
  • Badania materiałów do ogniw elektrolitycznych
  • Badania proszków, tworzyw spiekanych, powłok lakierniczych
  • Badania nanocząsteczek
  • Badania wad strukturalnych i zanieczyszczeń materiałowych i środowiskowych
  • Badania chemiczne w mikroobszarze w przedziale pierwiastkowym od boru do uranu, na poziomie detekcji dla pierwiastków lekkich o stężeniu od 0,5% mas., dla pozostałych od 0,3% mas.

Kontakt

dr Aneta Łukomska

tel. +48 22 568 23 19, faks +48 22 568 20 50