Analityka farmaceutyczna

Badania substancji czynnych, produktów leczniczych, substancji pomocniczych, surowców farmaceutycznych zgodnie z Ph. Eur., USP, FP w standardzie GMP 

 • Certyfikacja serii na zgodność z GMP (certyfikat) w zakresie kontroli jakości produktów leczniczych, substancji aktywnych oraz substancji pomocniczych i surowców
 • Badania dostępności farmaceutycznej dla różnych form farmaceutycznych
 • Badania stabilności substancji czynnych i produktów leczniczych w kwalifikowanych komorach klimatycznych w warunkach długoterminowych
 • Badanie profilu zanieczyszczeń – wykrywanie, identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami monografii farmakopealnych (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA)
 • Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych (ICP-MS)
 • Standaryzacja wzorców substancji czynnych i ich zanieczyszczeń
 • Badanie jałowości
 • Badanie czystości mikrobiologicznej
 • Badania dotyczące obecności endotoksyn bakteryjnych
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej i skuteczności środków dezynfekcyjnych
 • Monitorowanie mikrobiologiczne pomieszczeń czystych
 • Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych
 • Weryfikacja i walidacja metod analitycznych i mikrobiologicznych
 • Walidacja metod oznaczania pozostałości substancji w procesie mycia linii produkcyjnej
 • Transfer metod analitycznych

Badania farmakokinetyczne, w tym badania równoważności i dostępności biologicznej produktów leczniczych w standardzie GLP

 • Przygotowanie projektu badania
 • Opracowanie lub adaptacja metody bioanalitycznej służącej do oznaczania substancji leczniczej i/lub metabolitów w materiale biologicznym
 • Walidacja metody bioanalitycznej zgodnie z wymogami EMA
 • Wykonanie oznaczeń w materiale biologicznym (HPLC, LC/MS/MS)
 • Obliczenia farmakokinetyczne (WinNonlin)
 • Dokumentacja badania w formacie CTD Moduł 5
 • Przygotowanie opinii eksperckich

Kontakt

dr Aneta Łukomska

Kierownik LABORATORIUM Analityki Farmaceutycznej

tel. +48 22 568 23 19, +48 501 451 010

email: aneta.lukomska@ichp.lukasiewicz.gov.pl