Technologia wytwarzania skrobi termoplastycznej (TPS)

Biodegradowalna i kompostowalna termoplastyczna skrobia wytworzona z surowców odnawialnych pochodzenia naturalnego charakteryzuje się wysokim stopniem homogeniczności, korzystnym zespołem właściwości mechanicznych, a wyroby z niej wykonane stabilnością kształtu w warunkach aplikacji.

TPS w postaci granulatu stanowi gotowy produkt do wytwarzania wyrobów metodami stosowanymi dla konwencjonalnych tworzyw polimerowych lub może być wykorzystana jako surowiec do wytwarzania mieszanin skrobiowo-polimerowych przydatnych do recyklingu organicznego. Skrobia termoplastyczna przeznaczona jest na wyroby opakowaniowe, jak i folie, torby (na zakupy, śmieci) oraz artykuły jednorazowego użytku (np. elementy wyposażenia cateringu) i w tym zakresie może być równorzędnym zamiennikiem konwencjonalnych tworzyw, takich jak poliolefiny czy PVC.


Krótki opis technologii

Technologia wytwarzania termoplastycznej skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej polega na destrukturyzacji skrobi natywnej w ściśle określonych warunkach dynamiczno-termicznych w procesie wytłaczania w obecności plastyfikatora. Pod wpływem ciśnienia i dużych naprężeń ścinających następuje zakłócenie krystalicznej struktury skrobi i skonwertowanie jej do homogenicznego polimeru amorficznego, zdolnego do termoplastycznego przetwórstwa.


Zalety oferowanej technologii

Technologia wytwarzania nowego materiału polimerowego, jakim jest termoplastyczna skrobia, bazuje na surowcach odnawialnych pochodzenia roślinnego. Pozwala to na uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł surowców, a jednocześnie stwarza możliwość recyklingu organicznego, biodegradacji, tj. rozkładu w warunkach kompostowania.


Aparatura

Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna.


Patenty

Zgłosz. pat. P-376985 (2005) „Sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowego”.

Zgłosz. pat. P-386832 (2008) „Biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną”.

Zgłosz. pat. P-392109 (2010) „Sposób wytwarzania skrobi termoplastycznej”.


Konkurencyjność rynku

Obecnie w Polsce nie wytwarza się skrobi termoplastycznej.


Referencje

Nagrody na prestiżowych międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i innowacji: 2 złote medale (Genewa 2008, Bruksela 2009), 2 srebrne medale (Seul 2008, Szanghaj 2008), 1 brązowy (Warszawa 2008), Puchar Ministra Gospodarki RP, wicepremiera Waldemara Pawlaka (Bruksela 2009).


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 (22) 568 24 91, +48 (22) 568 28 93