Smary silikonowe ogólnego stosowania

Smar do uszczelniania i/lub zabezpieczania połączeń szlifowych w szklanej aparaturze laboratoryjnej oraz powierzchni metali ograniczający zapiekanie szlifów szklanych w wyniku wymywania smaru przez rozpuszczalniki, zwłaszcza w szklanej aparaturze pracującej w podwyższonej temperaturze (od -50 oC do + 250 oC) i/lub pod obniżonym ciśnieniem (3–5 mm Hg). Smary te są też przydatne do smarowania i zabezpieczania armatur wodnych.


Krótki opis technologii

Proces otrzymywania oferowanych smarów obejmuje operację bardzo dobrego utarcia oleju silikonowego z napełniaczami, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.


Zalety oferowanej technologii

Smary wytwarzane wg tej technologii charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na działanie rozpuszczalników, zwłaszcza w zakresie temperatury 100–180 oC oraz pod obniżonym ciśnieniem, zapewniając tym samym bardzo dobrą skuteczność w zabezpieczaniu połączeń szlifowych w szklanej aparaturze laboratoryjnej.


Aparatura

  • ugniatarka lub mieszalnik zetowy,
  • urządzenie do pakowania w tubki, w pudełka lub w słoiki szklane.

Patenty

Oferujemy know-how, technologia nie jest chroniona patentem.


Konkurencyjność rynku

Główną zaletą oferowanej technologii jest duża wartość dodana tej produkcji wynikająca ze znacznej różnicy pomiędzy ceną surowców i nakładu robocizny a ceną zbytu.

Potencjalnymi odbiorcami są laboratoria chemiczne, medyczne, biologiczne z dystrybucja poprzez firmy dystrybucyjne, np. POCH.


Referencje

Według opracowanej technologii od 2004 r. produkuje się smar do nurników pipet dla HTL S.A. Ponad 90% produkcji tych pipet jest sprzedawane przez HTL S.A. na rynki światowe (USA, Europa).


Kontakt

tel. +48 22 568 28 40