Produkcja polistyrenu syndiotaktycznego (SPS)

Konstrukcyjny polimer termoodporny o temperaturze topnienia 250–275 oC (w zależności od użytego w procesie produkcji katalizatora) i o doskonałych właściwościach przetwórczych, nie wymagający suszenia przed przetwarzaniem, łatwo poddający się malowaniu i metalizowaniu.

Główne zastosowania:

 • błony fotograficzne, błony magnetyczne typu high density;
 • folie izolacyjne w wyrobach elektrycznych i elektronicznych;
 • naczynia żaroodporne, szczególnie do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych;
 • części samochodowe narażone na chemikalia i działanie wysokiej temperatury: np. chłodnice, reflektory, osłony baterii i akumulatorów, elementy karoserii;
 • części maszyn pracujących w wysokiej temperaturaturze w kontakcie z parą wodną;
 • folie opakowaniowe żywności;
 • materiały konstrukcyjne maszyn, obudowy maszyn;
 • rury do przesyłania cieczy i gazów (poza związkami aromatycznymi) w temperaturze > 100 oC (dla przegrzanej pary wodnej – standard: 140 oC);
 • meble biurowe;
 • urządzenia i galanteria używane w medycynie i dentystyce, odporne na sterylizację przegrzaną parą wodną, tlenkiem etylenu i UV.

Krótki opis technologii

Proces syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu w obecności katalizatorów [P-318 774 i P-318 775 (1997)], odbywa się w warunkach bezwodnych i beztlenowych, w rozpuszczalniku organicznym – heksanie. Surowy produkt oczyszcza się przez ekstrakcję rozpuszczalnikami organicznymi i destylację z parą wodną, a następnie suszy w temperaturach do 90 oC w przedmuchu gazu obojętnego. Proces prowadzi się bezciśnieniowo w temperaturach do 70oC. Zarówno właściwości otrzymanego produktu, jak i wydajność procesu nie odbiegają od opisywanych w literaturze i patentach.


Zalety oferowanej technologii

Proces zbliżony jest do procesu suspensyjnej polimeryzacji propylenu, co daje możliwość wykorzystania zwalnianych instalacji tego procesu do wytwarzania sPS.

Proces w rozpuszczalniku daje bezpośrednio granulację korzystną do modyfikacji dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi wytrzymałość mechaniczną.

Wysoka temperatura topnienia produktu (ok. 260 oC) pozwala na szeroki zakres wysokotemperaturowego przetwórstwa.

Łatwa kontrola przebiegu procesu prowadzonego w rozpuszczalnikach.

Możliwość wykorzystania zarówno instalacji, jak i układu katalitycznego do prowadzenia reakcji kopolimeryzacji styrenu z etylenem (proces INSITE DOW CHEMICAL) oraz polimeryzacji butadienu (90% 1,4 cis-polibutadienu), który może być wykorzystywany do otrzymywania wysokoudarowego polistyrenu (HIPS).


Aparatura

 • typowy reaktor wyposażony w mieszadło, chłodnicę zwrotną, spust, płaszcz grzewczo-chłodzący. Reaktor sprzęgnięty jest z kolumną oczyszczającą techniczny styren oraz z filtrem, na którym oddziela się polimer od rozpuszczalnika i ewentualnie nieprzereagowanego monomeru;
 • pompy miernikowe dozujące heksan, styren, MAO;
 • kolumny przepływowe do oczyszczania heksanu, styrenu;
 • urządzenie do dozowania katalizatora;
 • filtr ciśnieniowy lub wirówka;
 • kub do destylacji z parą wodną;
 • wirówka do zawiesin wodnych;
 • suszarka półkowa;
 • nagrzewnica azotu;
 • czujniki i elementy pomiarowe temperatury, przepływów, poboru mocy przez mieszadło.

Patenty

Pat. pol. 186001 (2003) „Sposób wytwarzania katalizatorów syndiotaktycznej polimeryzacji styrenu”.

Pat. pol. 186002 (2003) „Sposób otrzymywania syndiotaktycznego polistyrenu”.


Konkurencyjność rynku

Aktualnie tylko firma IDEMITSU (Japonia) jest producentem syndiotaktycznego polistyrenu.


Referencje

Proces zweryfikowany w instalacji doświadczalnej z reaktorem 250 litrów (stal kwasoodporna i emalia), z możliwością otrzymywania próbek ok. 20 kg polimeru.


Kontakt

tel. +48 22 568 21 83

faks +48 22 568 22 33