Otrzymywanie modyfikowanych nanonapełniaczy opartych o kopalniany haloizyt

Nowa grupa napełniaczy ma strukturę hybrydową typu: rdzeń nieorganiczny/otoczka organiczna. Taka budowa napełniacza poprawia jego dyspergowalność i mieszalność w matrycach polimerowych, a szczególnie w mieszaninach polimerów. Napełniane przy ich użyciu polimery, zarówno termo-, jak i duroplasty, charakteryzują się bardzo znaczącym wzrostem właściwości mechanicznych ( przede wszystkim udarności, wytrzymałości na zginanie).


Krótki opis technologii

Modyfikacja haloizytu prowadzona jest metodą napawania, przy zastosowaniu optymalnych receptur i parametrów procesu.


Zalety oferowanej technologii

Nowa technologia, nie ma porównania.


Aparatura

Łaźnia ultradźwiękowa, reaktor z możliwością odbioru rozpuszczalnika związku modyfikującego, suszarka.


Patenty

Zgłosz. pat. P-386380 (2008) “Sposób wytwarzania modyfikatora żywic epoksydowych i sposób modyfikacji żywic epoksydowych”.

Zgłosz. pat. P-386833 (2008) “Sposób wytwarzania modyfikatora do polipropylenu i sposób otrzymywania modyfikowanego polipropylenu”.

Zgłosz. pat. P-386455 (2008) “Sposób wytwarzania kompozytów poliolefinowych”.

Zgłosz. pat. P-390410 (2010) “Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe”.

Zgłosz. pat. P-390578 (2010) “Sposób wytwarzania modyfikatora do polimerów i nanokompozyty polimerowe”.

Zgłosz. pat. P-390868 (2010) “Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenui nanokompozyty polistyrenowe”.


Konkurencyjność rynku

Obecnie na rynku nie ma podobnych produktów.


Referencje

Nagrody na prestiżowych międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji: złoty medal Brussels-Innova 2009 (Brussels-Eureka) Bruksela, Belgia; brązowy medal (Genewa PALEXPO, Szwajcaria, 2009).


Kontakt

dr hab. Izabella Legocka

tel. +48 22 568 26 51

mgr inż. Ewa Wierzbicka

tel. +48 22 568 26 93