Otrzymywanie ekstraktu z owoców pietruszki korzeniowej i naciowej (Petroselinum sativum Hoffm.)

Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło składników odżywczych lub innych substancji o żywieniowym lub fizjologicznym efekcie działania. Ich stosowanie sprzyja uzupełnieniu codziennej diety, deficytowej w niektóre składniki mineralne i witaminy oraz korygowaniu niedoborów składników odżywczych spowodowanych przez zalecenia dietetyczne lub uwarunkowania społeczne, kulturowe i estetyczne.

W uprawie występują dwie odmiany pietruszki (Petroselinum sativum Hoffm. syn. Apium petroselinum L.):

  • naciowa (subsp. macrocarpum), z twardym, niejadalnym korzeniem, której liście wykorzystuje się do celów spożywczych,
  • korzeniowa (subsp. microcarpum), z jadalnymi zarówno korzeniami, jak i liśćmi.

Obie odmiany zawierają olejki eteryczne nadające im specyficzny smak i zapach.

Olejek eteryczny pietruszki zawiera głównie allilotetrametoksybenzen, apiol (0,06-0,08%), mirystycynę i α-pinen.

Wg opracowanej technologii otrzymuje się dwa produkty:

  • sypki – zmielony, wysuszony korzeń pietruszki z naniesionym na niego ekstraktem;
  • ciekły – ekstrakt olejowy uzyskany w wyniku ekstrakcji owoców pietruszki olejem sojowym lub ekstrakt uzyskany metodą ekstrakcji owoców pietruszki ditlenkiem węgla w stanie ciekłym oraz nadkrytycznym, rozcieńczony olejem sojowym.

Uzyskane preparaty stanowią wsad do kapsułek twardych lub miękkich.


Krótki opis technologii

Owoce pietruszki naciowej i korzeniowej ekstrahuje się olejem sojowym lub ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym, a ekstrakt stabilizuje octanem tokoferolu użytym w ilości 0,1 % mas.

Ponieważ ekstrakty z owoców pietruszki naciowej i korzeniowej zawierają porównywalne ilości apiolu, to oba rodzaje owoców mogą być stosowane zamiennie.

Najlepszym ekstrahentem apiolu z owoców pietruszki jest ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym (zawartość apiolu – 0,681%). Proces zachodzi z wydajnością ok. 3,4%.

Zastosowanie do ekstrakcji jadalnego oleju sojowego, który jest dobrym rozpuszczalnikiem apiolu upraszcza proces technologiczny i pozwala na pominięcie skomplikowanej analizy śladowych ilości rozpuszczalników organicznych w produkcie spożywczym.

Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym

Strumień ditlenku węgla o odpowiednim ciśnieniu dozuje się do ekstraktora przy użyciu pompy, a następnie strumień ten z rozpuszczonym w nim ekstraktem, rozpręża się za pomocą zaworu dławiącego do ciśnienia atmosferycznego i kieruje się do odbieralnika umieszczonego w łaźni o temp. ok. -30°C, skąd kieruje się go przez rotametr do miernika gazu i zawraca do instalacji.

Ekstrakcja olejowa

W mieszalniku umieszcza się zmielone nasiona pietruszki korzeniowej lub naciowej, dodaje określoną ilość oleju sojowego i ekstrahuje w temperaturze pokojowej w ciągu 24 lub 72 h. Następnie zawartość reaktora filtruje się i ekstrakt poddaje analizie na zawartość apiolu.


Zalety oferowanej technologii

Proces technologiczny ekstrakcji olejowej jest prosty i nie wymaga stosowania skomplikowanej aparatury. Jedynym pracochłonnym etapem jest proces filtracji.

Zaletą jest też wykorzystanie spożywczego oleju sojowego, dzięki czemu unika się specyficznej kontroli analitycznej produktu koniecznej w przypadku zastosowania innych rozpuszczalników.


Aparatura

Ekstrakcja za pomocą ciekłego i nadkrytycznego ditlenku węgla wymaga stosowania specjalnej aparatury ciśnieniowej:

  • ekstraktora,
  • pompy,
  • odbieralnika umieszczony w łaźni chłodzącej o temp. ok. -30C.

Ekstrakcja olejowa:

  • mieszalnik;
  • prasa filtracyjna.

Patenty

Pat. PL 211 665 (2011) „Suplement diety, zwłaszcza dla diabetyków”.


Konkurencyjność rynku

Uzyskano ciekły preparat o dwa razy większej zawartość apiolu niż w produktach handlowych.


Kontakt

tel. +48 22 568 22 97, +48 22 568 21 70,

+48 22 568 23 59, +48 22 568 20 75