Otrzymywanie sacharynianu didecylodimetyloamoniowego

Sacharynian didecylodimetyloamoniowy – ciecz jonowa o słodkim smaku o właściwościach grzybobójczych i bakteriobójczych. Może być stosowany jako aktywny składnik preparatów kosmetycznych takich jak:

  • pasty do zębów,
  • antyseptyczne płukanki do ust.

Nie wykazuje działania toksycznego wobec organizmów stałocieplnych (4 klasa toksyczności).

 

Wzór strukturalny:

R = C10H21

wzór sumaryczny, C26H52N2O3S

masa molowa, 508,8 g/mol

 

Sacharynian didecylodimetyloamoniowy jest gęstą nielotną cieczą krystalizującą w temperaturze pokojowej, o barwie od lekko żółtej do seledynowo-cytrynowej, specyficznym, przyjemnym zapachu i słodkim smaku.

Dobrze rozpuszcza się w chloroformie, chlorku metylenu i etanolu, natomiast słabo w ciepłej i zimnej wodzie. Temperatura całkowitego rozkładu 291 °C.


Krótki opis technologii

Związek otrzymuje się w prowadzonej w środowisku wodnym reakcji chlorku didecylodimetyloamoniowego z sacharynianem sodu. Produkt wyodrębnia się w wyniku ekstrakcji chlorkiem metylenu. Uzyskaną ciecz jonową, rozpuszczoną w rozpuszczalniku organicznym, zatęża się metodą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem.

Produkt wymaga dodatkowo suszenia w podwyższonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem w celu usunięcia wody.


Zalety oferowanej technologii

Reakcja zachodzi z dużą wydajnością.

Technologia otrzymywania jest prosta, energooszczędna, małoodpadowa.

Reakcję prowadzi się w wodzie, a stosowany chlorek metylenu może być zawracany do kolejnej syntezy. Produktem ubocznym jest tylko chlorek sodu.

Technologia wdrożona w skali ok. 5 kg na szarżę.


Aparatura

Reaktor szklany z dolnym zaworem spustowym, zaopatrzony w wysokosprawne, szybkoobrotowe mieszadło mechaniczne, termometr i chłodnicę zwrotną, którą można zamienić na zestaw do destylacji, oraz płaszcz grzejno-chłodzący umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie zawartości reaktora.

Wyposażenie uzupełniające stanowią:

  • termostat,
  • pompa membranowa próżniowa,
  • wyparka próżniowa (niezbędna do końcowego suszenia produktu).

Opracowana norma zakładowa na produkt zawiera opis metod analitycznych.


Konkurencyjność rynku

Produkt w pewnych przypadkach zamienny w stosunku do powszechnie stosowanego chlorku didecylodimetyloamoniowego, o podobnych lub nawet lepszych właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych oraz o lepszym, bardziej akceptowalnym smaku.


Kontakt

mgr inż. Anna Wiśniewska

tel. +48 22 568 21 93