Wielkogabarytowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedmiotem oferty jest technologia otrzymywania wielkogabarytowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak: podstawy pod oznakowanie awaryjne, progi zwalniające, słupki parkingowe itp., z odpadów poliolefin lub poli(chlorku winylu) zawierających zwulkanizowane odpady gumowe (ziarna o średnicy < 5 mm).


Krótki opis technologii

Kompozyty poliolefinowe z udziałem zwulkanizowanych odpadów gumowych otrzymuje się w wyniku ich zmieszania w odpowiednim mieszalniku lub wytłoczenia w postaci granulatu. Kompozyty te mogą być przetwarzane standardowymi metodami wytłaczania, prasowania i wtryskiwania.


Zalety oferowanej technologii

Oferowane kompozyty, dzięki wykorzystaniu do produkcji recyklatów tworzyw termoplastycznych, charakteryzują się bardzo niskim kosztem.


Aparatura

  • mieszalnik ślimakowy lub bębnowy,
  • wytłaczarka o średnicy ślimaka powyżej 60 mm,
  • prasa lub wtryskarka.

Patenty

Pat. pol. 177682 (1995) „Termoplastyczna kompozycja polimerowa zawierająca odpady gumowe”

Pat. pol. 188466 (1997) „Termoplastyczna kompozycja polimerowa”


Konkurencyjność rynku

Brak podobnych rozwiązań na rynku krajowym


Referencje

Próg zwalniający, wykonany metodą wytłaczania do formy, leży na terenie Instytutu Chemii Przemysłowej od 10 lat i działa bez zarzutu,

Srebrny medal na Moscow International Salon of Industrial Property Archimedes 2006, Moskwa, Rosja.

Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków International Warsaw Invention Show (IWIS) 2007.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91, +48 22 568 28 93
faks +48 22 568 21 84