Węże porowate z kompozytów poliolefinu i zwulkanizowanych odpadów gumowych

Węże porowate są wytwarzane z kompozytów polimerowych otrzymywanych z surowców całkowicie lub częściowo odpadowych: poliolefin i zwulkanizowanych odpadów gumowych. Typowe średnice zewnętrzne węży wynoszą 15 i 19 mm. Węże porowate o średnicy 19 mm są przygotowane pod złączki Gardene co umożliwia włączanie ich w system nawadniający.


Krótki opis technologii

Węże porowate otrzymuje się metodą wytłaczania kompozytów polimerowych uzyskanych z odpadów: poliolefin i zwulkanizowanych odpadów gumowych.

Skład mieszaniny stanowi:

Polietylen lub polipropylen (pierwotny lub odpadowy) 10–60% mas. i zwulkanizowane odpady gumowe 40–90% mas. oraz porofor, pełniący istotną rolę regulatora porowatości. Kompozycja może zawierać też smary, modyfikatory właściwości mechanicznych, dodatki antycierne, napełniacze i stabilizatory.


Zalety oferowanej technologii

Zaletą technologii jest otrzymanie tanich węży dobrej jakości, które dzięki swej porowatości (otwarte mikropory równomiernie rozmieszczone w całej masie węża) zapewniają homogenne rozprowadzanie wody w całej strefie nawodnień zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Mogą być stosowane także do fertygacji (nawadnianie z nawożeniem). Zastosowanie porowatych węży zapewnia nowy ekologiczny sposób i ekonomiczny system nawożenia i nawadniania gleby.

Zaletą węży produkowanych wg technologii IChP jest:

  • oszczędność wody o 40–60% w stosunku do ilości używanej w systemach tradycyjnych (zainstalowane pod ziemią dostarczają wodę bezpośrednio do korzeni roślin);
  • możliwość dokarmiania roślin nawozami rozpuszczalnymi w wodzie;
  • łatwość instalacji i demontażu;
  • niskie ciśnienie robocze systemu < 1 ∙105 bara (optymalne 0,2 ∙105 bara);
  • przepuszczalność wody 1–40 l/h ∙ mb.

Aparatura

Wytłaczarka jednoślimakowa o średnicy ślimaka 45 mm, głowica specjalnej konstrukcji (opatentowana).


Patenty

Pat. pol. 175637 (1995) „Urządzenie do otrzymywania porowatych rur z kompozycji polimerowych zawierających odpady gumowe”.

Pat. pol. 177682 (1995) „Termoplastyczna kompozycja polimerowa zawierająca odpady gumowe”.


Konkurencyjność rynku

Brak podobnych krajowych węży porowatych na polskim rynku.


Referencje

Srebrny medal IENA 95 (RFN, Norymberga 1995 r.)

Dyplom GENIUS ‘96 (Węgry, Budapeszt 1996 r.)

Złoty medal Casablanca ’97 (Maroko 1997 r.)


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91, +48 22 568 28 93
faks +48 22 568 21 84