Siatki do stabilizacji gruntu (geosiatki)

Przedmiotem oferty są siatki do stabilizacji guntu zwane geosiatkami (globkratami, geokratami) wytwarzane z surowców odpadowych.

Otrzymuje się je z mieszaniny rozdrobnionych odpadów gumowych (o wymiarach ziarna < 1,6 mm) z opon samochodowych (20–50% mas.), napełniaczy mineralnych (do 30% mas.) oraz recyklatu poliolefin, np. aglomeratu z folii z PE-LD (50–80% mas.).


Krótki opis technologii

Mieszaninę rozdrobnionej gumy, aglomeratu poliolefin i napełniacza mineralnego (0–30%) wytłacza się w postaci taśm o grubości 1– 5 mm i o dowolnej szerokości. Taśmy łączy się w taki sposób, aby w pozycji rozłożonej tworzyły strukturę typu „plaster miodu”, o jednakowych wymiarach oczek, a w pozycji złożonej były warstwowo nałożone na siebie. W wytłoczonej i schłodzonej taśmie uzyskuje się efekt obustronnego moletowania powierzchni, bez zastosowania dodatkowych urządzeń. Dzięki moletowaniu oczka pomiędzy taśmami mogą być wypełnione glebą z roślinnością, ziemią z wykopów, piaskiem, kruszywem itp. co pozwala na zwiększenie stabilizacji gruntu i ogranicza migrację cząstek ziemi lub piasku oraz zakorzenienie roślinności, stanowiąc dodatkowo efektywną i atrakcyjną formę ochrony skarp i zboczy.


Zalety oferowanej technologii

Oferowana przez nas technologia wytwarzania geosiatek dzięki wykorzystaniu recyklatów tworzyw termoplastycznych charakteryzuje się bardzo niskim kosztem surowców, o 1/3 mniejszym niż koszt ogólnie stosowanych geosiatek produkowanych z pierwotnego polietylenu dużej gęstości.


Aparatura

  • linia wytłaczarkowa z długim odbiornikiem taśmowym do chłodzenia taśmy na geosiatkę, zakończona kalandrem i nożami do cięcia taśmy na paski odpowiedniej szerokości;
  • urządzenie do spawania lub klejenia taśmy w postaci plastra miodu.

Patenty

Zgłosz. pat. P-367576 (2004) „Siatki komórkowe do stabilizacji gruntów z taśm z surowców odpadowych i sposób ich otrzymywania”.


Konkurencyjność rynku

Na rynku krajowym są produkowane tylko geosiatki z pierwotnego polietylenu dużej gęstości.


Referencje

Wykonana w skali produkcyjnej geosiatka jest rozłożona na polskim wybrzeżu w okolicach Jastrzębiej Góry. Doskonale spełnia swoją umacniającą rolę. W ciągu pięciu lat użytkowania jej właściwości nie uległy pogorszeniu.


Kontakt

dr hab. inż. Regina Jeziórska

tel. +48 22 568 24 91, +48 22 568 28 93
faks +48 22 568 21 84