Plastyfikatory poliestrowe

Synteza plastyfikatorów poliestrowych z zastosowaniem poli(tereftalanu etylenu) (PET) z recyklingu przebiega w czterech etapach:

Etap I  glikoliza poli(tereftalanu etylenu) glikolem dietylenowym, w temp. 220–230ºC w obecności katalizatora,

Etap II  kondensacja mieszanin glikoli, oligomerów PET i kwasu adypinowego prowadzona w temp. 200–210 ºC do osiągnięcia liczby kwasowej > 50 mg KOH/g w celu otrzymania poliestru dikarboksylowego,

Etap III  estryfikacja poliestru dikarboksylowego alkoholem 2-etylokehsylowym, w temp. 150–180 ºC do osiągnięcia liczby kwasowej < 10 mg KOH/g

Etap IV  destylacja rzutowa i destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem umożliwiająca otrzymanie plastyfikatorów o właściwej lotności. Destylację pod zmniejszonym ciśnieniem prowadzi się do chwili, gdy lotność di(2-hydroksylo)poliestru osiągnie wartość < 0,7% w temp. 180 ºC w ciągu 30 min (badanie za pomocą termowagi).


Zalety oferowanej technologii

Z uwagi na duży ciężar cząsteczkowy plastyfikatory poliestrowe z zastosowaniem poli(tereftalanu) charakteryzują się małą lotnością i małą skłonnością do migracji, dzięki czemu nie są wymywane z wyrobów gotowych. Duża stabilność termiczna wyrobów z PVC otrzymanych z zastosowaniem plastyfikatorów poliestrowych gwarantuje znacznie dłuższą pracę wyrobów, a to w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczania ilości zużytych wyrobów. Dobra mieszalność i dobra wydajność opracowanych plastyfikatorów z PET (porównywalna do plastyfikatorów polimerycznych wytwarzanych z surowców petrochemicznych w skali przemysłowej w Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna S.A.) spowoduje poszerzenie oferty. Niższa cena zmiękczaczy poliestrowych z PET w porównaniu z plastyfikatorami występującymi na rynku krajowym (produkcji Z.Ch. Organika-Sarzyna S.A. i z importu) zwiększy zainteresowanie odbiorców.


Aparatura

Syntezę prowadzi się w typowej instalacji do syntezy poliestrów w reaktorze wyposażonym w mieszadło, kolumnę destylacyjną i termometr.


Patenty

W trakcie przygotowania.


Konkurencyjność rynku

Atrakcyjna cena w porównaniu z cenami plastyfikatorów poliestrowych.


Referencje

Wdrożenie plastyfikatorów poliestrowych z surowców petrochemicznych w Z.Ch. Organika-Sarzyna w 2002 r.


Kontakt

tel. +48 22 568 28 46