Synteza chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Chlorowodorek (2R,3S)–3–fenyloizoseryny o wzorze strukturalnym otrzymany wg oferowanej technologii charakteryzuje się dużą czystością enancjomeryczną > 99% oraz następującymi właściwościami fizykochemicznymi:

  • masa molowa: 217.50 g/mol
  • wzór sumaryczny: C9H11NO3 · HCl
  • czystość chemiczna: 98,0% (HPLC, λobs=210 mm)
  • skręcalność światła sodowego: α = – 14,6˚ (c = 0.55, 6M HCl aq., temp. 20 ˚C)
  • temperatura topnienia: 242–244 ˚C
  • rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoholach
  • nr CAS: 132201-32-2

Chlorowodorek (2R,3S)–3–fenyloizoseryny stanowi łańcuch boczny w cząsteczce o nazwie paklitaksel, o wzorze:

Paklitaksel jest substancją biologicznie czynną wyodrębnioną z kory cisa Taxus brevifolia rosnącego u wybrzeży Pacyfiku w USA. Drugą składową w cząsteczce paklitakselu stanowi dostępna w Polsce (firma Agropharm Tuszyn k/Łodzi) 10–deacetylobakatyna III.

Paklitaksel wykazuje dużą aktywność w leczeniu chorób nowotworowych raka jajnika, sutka oraz płuc. Światowe zapotrzebowanie na paklitaksel wynosi 300 kg/rok.


Krótki opis technologii

W pierwszym etapie syntezy trans-cynamonian metylu jest utleniany stereoselektywnie do (2R,3S)–2,3–dihydroksy–3–fenylopropionianu metylu wobec chiralnego katalizatora. W wyniku syntezy otrzymuje się (2R,3S)–2,3–dihydroksy–3–fenylopropionian metylu z wydajnością 72% i z czystością enancjomeryczną po krystalizacji 99% ee. Jest to kluczowy etap syntezy, który decyduje o stereochemii produktu. Następnie po przeprowadzeniu kilku reakcji chemicznych typu: estryfikacji, przyłączenia i redukcji wodorem uzyskuje się produkt w postaci estru, który w ostatnim etapie syntezy poddaje się reakcji hydrolizy i otrzymuje się białe kryształy chlorowodorku (2R,3S)–3–fenyloizoseryny o czystości powyżej 98% i 99% ee. Wydajność metody w przeliczeniu na cynamonian metylu wynosi 23%.


Zalety oferowanej technologii

Oferowana technologia pozwala na otrzymanie chlorowodorku (2R,3S)–3–fenyloizoseryny o czystości > 98% i 99% ee.


Aparatura

Instalacja do produkcji chlorowodorku (2R,3S)–3–fenyloizoseryny powinna być wyposażona w aparaturę szklaną umieszczona w specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami GLP.

Podstawę instalacji powinny stanowić dwa zestawy aparaturowe:

 • uniwersalny zestaw szklany ze szklanym lub emaliowanym reaktorem poj. 120 litrów do prowadzenia syntez i destylacji,
 • zestaw szklany Simax do ekstrakcji, z ekstraktorem poj. 200 litrów i dwoma zbiornikami do podziału faz poj. 100 litrów każdy.

Oprzyrządowanie reaktora powinien zawierać: mieszadło teflonowe typu propeler z regulacją obrotów, sondę do pomiaru temperatury i pH mieszaniny reakcyjnej, dwa dozowniki substratów, kolumnę destylacyjną, skraplacz, chłodnicę destylatu oraz odbieralnik destylatu.

Płaszcz reaktora powinien być przystosowany do ogrzewania reaktora do 150 °C oraz do schłodzenie jego zawartości do temp. -30 oC.


Patenty

Pat. PL210 044 (2011) „Sposób oczyszczania chlorowodorku (2R,3S)–3–fenyloizoseryny”.


Konkurencyjność rynku

Wdrożenie technologii daje możliwość otrzymania krajowego produktu, a w konsekwencji obniżenie ceny leku na polskim rynku.


Referencje

Potwierdzenie wysokiej czystości chemicznej i enancjomerycznej produktu przez odbiorców.


Kontakt

tel. +48 22 568 22 97, +48 22 568 21 70,

+48 22 568 23 59, +48 22 568 20 75