Otrzymywanie morfiny jako leku przeciwbólowego

Morfina jest znana i stosowana na świecie jako lek uśmierzający ból.


Krótki opis technologii

Metoda polega na wydzielaniu morfiny z ekstraktu wodnego przy pomocy odpowiednio dobranych sorbentów, a następnie desorpcji. Uzyskuje się produkt o dużej czystości.


Zalety oferowanej technologii

Metoda jest technologicznie i aparaturowo prosta oraz mniej energochłonna od obecnie stosowanych metod polegających na wielokrotnej ekstrakcji i reekstrakcji, a następnie odparowywaniu.


Aparatura

Ekstraktory, kolumny, mieszalniki, suszarnia.


Konkurencyjność rynku

W Polsce nie jest produkowana


Referencje

Technologia została wdrożona w Kutnowskich Zakładach Farmaceytycznych.


Kontakt

dr inż. Irena Grzywa-Niksińska

tel. +48 22 568 20 05