Oczyszczanie i wydzielanie kwasu salicylowego

Kwas salicylowy jest kwasem orto-hydroksybenzoesowym. Produkowany jest w dużych ilościach i stanowi ważny produkt wyjściowy do wytwarzania wielu preparatów farmaceutycznych.


Krótki opis technologii

Kwas salicylowy produkowany jest głównie z fenolu. W roztworze poreakcyjnym znajdują się: salicylan sodu, nadmiar wodorotlenku sodowego lub węglanu sodowego, niewielkie ilości fenolu oraz szereg niezidentyfikowanych produktów ubocznych o charakterze smolistym. Kwas salicylowy wydziela się z tego roztworu przez rozcieńczenie wodą i wytrącenie kwasem solnym lub siarkowym. Tak otrzymany surowy kwas ma brązowe zabarwienie i jest bardzo zanieczyszczony. Opracowana technologia oczyszczania surowego kwasu salicylowego i polega na zastosowaniu metody selektywnej sorpcji i desorpcji.


Zalety oferowanej technologii

Zastosowana metoda selektywnej sorpcji i desorpcji do usuwania zanieczyszczeń i produktów ubocznych z kwasu salicylowego jest mniej energochłonna i tańsza od tradycyjnie stosowanej metody sublimacyjnej.


Aparatura

  • trzy zespoły kolumn (po trzy sztuki) wypełnione tym samym sorbentem (w cyklu produkcyjnym pracują połączone szeregowo po dwie kolumny, a trzecia w tym czasie jest regenerowana),
  • mieszalniki,
  • prasa filtracyjna.

Patenty

Pat. pol. 192178 „Sposób oczyszczania surowego kwasu salicylowego”.


Konkurencyjność rynku

Metoda jest znacznie tańsza i bardziej wydajna od sublimacyjnej.


Referencje

Technologia została opracowana w skali półtechnicznej i nie została dotychczas wdrożona.

Próby półtechniczne zostały wykonane na instalacji zamontowanej w hali produkcyjnej oddziału PSA w Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma” w Starogardzie Gdańskim.


Kontakt

dr inż. Irena Grzywa-Niksińska

tel. +48 22 568 20 05