Produkcja doświadczalna

Świadczymy usługi w zakresie:


Mieszanie materiałów sypkich

Mieszalnik typu „Nauta” o pojemności 1m3, możliwość mieszania materiałów sypkich oraz konfekcjonowania w worki 50 kg


Mielenie

Młyny kulowe (o pojemności 200;100 i 50 l) – możliwość mielenia oraz przesiewania zmielonych materiałów.


Prowadzenie reakcji chemicznych

Zestawy reakcyjne składające się z reaktorów chemicznych (o pojemności 1000; 500; 200; 100 i 50 l) wyposażonych w mieszadła wolnoobrotowe ogrzewane parą z możliwością chłodzenia, odpowietrzone poprzez chłodnice zwrotne.


Destylacja

Zestawy do destylacji prostej składające się z kuba destylacyjnego (o pojemności 500 i 200 l ) wyposażonego w chłodnicę, skraplacz i odbieralnik.


Rektyfikacja

Zestawy składające się z kuba rektyfikacyjnego o pojemności 1000 l, kolumny destylacyjnej z wypełnieniem, rozdzielacza orosienia, skraplacza, chłodnicy oraz odbieralników.


Prowadzenie procesów jednostkowych w skali półtechnicznej


Kontakt

mgr inż. Andrzej Kawalec

tel. +48 22 568 21 16, +48 509 053 025