Zastosowania grafitu i nanonapełniaczy grafitowych do ograniczenia palności tworzyw polimerowych

Oferta dotyczy otrzymywania tworzyw polimerowych (w tym: polistyrenu o ograniczonej palności wytwarzanego w procesie polimeryzacji suspensyjnej, poliestrów oraz epoksydów) o ograniczonej palności za pomocą dodatków zawierających grafit.


Krótki opis procesu

Dodatki grafitowe wprowadza się do gotowych żywic poliestrowych lub epoksydowych jako składnik kompozycji oraz do polistyrenu w trakcie procesu jego otrzymywania metodą polimeryzacji suspensyjnej.


Zalety oferowanej technologii

Grafit i jego odmiany budzą coraz większe zainteresowanie jako dodatki mogące efektywnie ograniczyć palność tworzyw polimerowych. Grafit jest praktycznie obojętny dla środowiska, a jego działanie polega m.in. na ograniczaniu dostępu tlenu do strefy płomienia oraz na tworzeniu niepalnych produktów rozkładu. Niestety, zastosowanie samego grafitu w wielu przypadkach (np. w przypadku polistyrenu) nie gwarantuje wystarczającego ograniczenia palności tworzywa i konieczna jest modyfikacja grafitu lub równoległe zastosowanie dodatkowych antypirenów wspomagających. Proponowane rozwiązania mają charakter proekologiczny.


Aparatura

Proces może być realizowany w dostępnej w przemyśle aparaturze do produkcji polistyrenu.


Stan zaawansowania prac

Aktualnie prowadzone są prace laboratoryjne.


Zdolność patentowa

Zgłoszenie patentowe w przygotowaniu.

 


Konkurencyjność rynku

Rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do metod zmniejszenia palności tworzyw polimerowych dodatkami halogenowymi, których zastosowanie jest obecnie ograniczane przez prawodawstwo Unii Europejskiej.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współfinansowanie prac badawczych. Współpraca przy wdrażaniu przemysłowym proponowanego rozwiązania.


Kontakt

dr inż. Piotr Jankowski

tel. +48 22 568 24 63