Polistyren o ograniczonej palności

Krótki opis procesu

Sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności polega na modyfikacji polistyrenu poprzez wytworzenie przedmieszki z antypirenem oraz ewentualnie środkiem pomocniczym, w celu lepszej homogenizacji składników. Jako antypireny stosowane są związki fosforoorganiczne. W praktyce przemysłowej korzystne jest włączenie procesu modyfikacji uniepalniającej w węzeł produkcyjny polistyrenu.


Zalety oferowanej technologii

Oferowana technologia zmniejsza palność polistyrenu w sposób proekologiczny, bez zastosowania szkodliwych antypirenów halogenowych.


Aparatura

Proces może być realizowany na dostępnej w przemyśle aparaturze do produkcji polistyrenu.


Stan zaawansowania prac

Zakończone prace laboratoryjne.


Zdolność patentowa

Zgłosz. pat. P-379453 (2006) „Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności”.


Konkurencyjność rynku

Rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do metod zmniejszenia palności polistyrenu dodatkami halogenowymi, których zastosowanie jest ograniczane przez prawodawstwo Unii Europejskiej.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy wdrożeniu przemysłowym rozwiązania.


Kontakt

dr inż. Piotr Jankowski

tel. +48 22 568 24 63