Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej

Krótki opis procesu

Proces dotyczy sposobu wytwarzania polistyrenu o ograniczonej palności w trakcie polimeryzacji styrenu w suspensji wodnej. Jako dodatki ograniczające palność stosowane są związki bezhalogenowe. Polimeryzację suspensyjną styrenu prowadzi się w obecności inicjatora, dodając do wody zawierającej stabilizator suspensji roztwór lub dyspersję w styrenie fosforowych dodatków ograniczających palenie, ewentualnie modyfikowany lub niemodyfikowany minerał o strukturze warstwowej nanometrycznej, zwłaszcza modyfikowany montmorylonit oraz w uzasadnionych przypadkach porofor. Otrzymany produkt charakteryzuje się korzystnymi parametrami testu palności pionowej i poziomej (PN-EN 60695-11-10:2002) oraz korzystnymi parametrami wskaźnika tlenowego (ASTM D 2863-97) w porównaniu z polistyrenem nie zawierajacym dodatków ograniczających palność.


Zalety oferowanej technologii

W praktyce przemysłowej palność polistyrenu otrzymywanego metodą polimeryzacji suspensyjnej jest ograniczana głównie za pomocą dodatków halogenowych – np. związków bromu.

Oferowana technologia ogranicza palności polistyrenu w sposób proekologiczny, bez zastosowania szkodliwych antypirenów halogenowych.


Aparatura

Proces może być realizowany w dostępnej w przemyśle aparaturze do produkcji polistyrenu.


Stan zaawansowania prac

Zakończono prace laboratoryjne.


Zdolność patentowa

Zgłosz. pat. P-386868 (2008) „Sposób otrzymywania polistyrenu o ograniczonej palności metodą polimeryzacji suspensyjnej”.

 


Konkurencyjność rynku

Rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do metod zmniejszenia palności polistyrenu dodatkami halogenowymi, których zastosowanie jest obecnie ograniczane przez prawodawstwo Unii Europejskiej.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca przy wdrożeniu przemysłowym proponowanego rozwiązania.


Kontakt

dr inż. Piotr Jankowski

tel. +48 22 568 24 63