Modyfikatory mieszalności polimerów

Krótki opis procesu

Sposób wytwarzania polega na przyłączeniu do makrocząsteczek polipropylenu, polietylenu lub kopolimerów blokowych SIS i SBS wybranych związków małocząsteczkowych lub oligomerów (żywic węglowodorowych). Reakcje prowadzi się w stopie. Proces jest bezodpadowy.


Zalety oferowanej technologii

Otrzymywane modyfikatory dzięki obecności w makrocząsteczkach reaktywnych ugrupowań korzystniej oddziaływają ze składnikami kompozycji polimerowych, wpływają na morfologię kompozycji, stabilizując jej strukturę fazową. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie materiałów „na miarę”.


Aparatura

Ogrzewane mieszalniki z mieszadłami typu sigma lub wytłaczarki (najkorzystniej dwuślimakowe)


Stan zaawansowania prac

Zakończono prace laboratoryjne.


Zdolność patentowa

Zgłosz. pat. P-388949 (2009) „Sposób wytwarzania modyfikatorów mieszalności polimerów”.

Zgłosz. pat. P-387336 (2009) „Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy”.


Konkurencyjność rynku

Są to nowe produkty o zróżnicowanej budowie chemicznej, a więc o szerokim spektrum zastosowań w mieszaninach różnych polimerów. Ponadto mogą być otrzymywane z zastosowaniem polimerów odpadowych – pierwotnych i wtórnych.


Rodzaj oczekiwanej współpracy

Współpraca w przeprowadzeniu badań aplikacyjnych, a następnie prac wdrożeniowych.


Kontakt

dr hab. Izabella Legocka

tel. +48 22 568 26 51

mgr inż. Ewa Wierzbicka

tel. +48 22 568 26 93